เกร็ดความรู้

ยาแก้ไอ - ยาแก้ไอน้ำดำ

ยาแก้ไอน้ำดำ (Brown Mixture)

ยานี้ใช้สำหรับ    บรรเทาอาการไอ และช่วยขับเสมหะ
รูปแบบยา          ยาน้ำ
วิธีใช้ยา   

  • เด็กอายุ 6-12 ปี รับประทานครั้งละ ครึ่ง-1 ช้อนชา เมื่อมีอาการ ทุกๆ 6-8 ชั่วโมง
  • เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป และผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนชา เมื่อมีอาการ ทุกๆ 6-8 ชั่วโมง

ข้อควรระวัง

  • ห้ามใช้ยานี้ในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี ผู้สูงอายุ และหญิงตั้งครรภ์
  • เมื่อเปิดใช้แล้วมีอายุการใช้งานประมาณ 3 เดือน หรือเมื่อยาเสื่อมสภาพ
  • ยานี้มีแอลกอฮอล์ผสม ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง
  • ห้ามใช้ยานี้ติดต่อกันนานเกิน 7 วัน เนื่องจากมีส่วนประกอบที่อาจทำให้เกิดการเสพติดให้โทษ

เอกสารอ้างอิง
1. มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา. คู่มือตู้ยาโรงเรียนและแนวทางการรักษาโรคที่พบบ่อย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา; พ.ศ. 2553. หน้า 118


ติดต่อเรา | แผนผังเว็ปไซต์
เข้าสู้เว็บไซต์