เกร็ดความรู้

ไข้ (Fever)

  • ตัวร้อน และ/ หรือ
  • วัดอุณหภูมิกายด้วยเทอร์โมมิเตรอ์ ทางปากสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือ ทางรักแร้สูงกว่า 37.0 องศาเซลเซียส


        สาเหตุของไข้ที่พบบ่อยในเด็ก ได้แก่ ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ทอนซิลอักเสบ หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ ไข้เลือดออก ไข้มีผื่นหรือตุ่มขึ้น (เช่น หัด อีสุกอีใส)

        เมื่อเด็กมีไข้ ควรถาม "ระยะเวลา" (เป็นมากี่วัน?) และ "อาการร่วม" (อาการอื่นๆ ร่วมกับไข้ เช่น ไอ น้ำมูก มีหรือไม่)

 

เอกสารอ้างอิง

1. มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา. คู่มือตู้ยาโรงเรียนและแนวทางการรักษาโรคที่พบบ่อย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา; พ.ศ. 2553. หน้า 3.

 

แผนภูมิอาการไข้ (Fever)

 


ติดต่อเรา | แผนผังเว็ปไซต์
เข้าสู้เว็บไซต์