มูลนิธิ (วพย.) ได้จัดพิธีมอบตู้ยาพร้อมยาและเวชภัณฑ์ ในโครงการ "ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้"

          วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 -มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.) ได้จัดพิธีมอบตู้ยาพร้อมยาและเวชภัณฑ์ ในโครงการ "ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้" ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัด นนทบุรี
          สำหรับพิธีมอบตู้ยาพร้อมยาและเวชภัณฑ์ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร. ภักดี โพธิศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.) เป็นประธานในพิธีมอบตู้ยา พร้อมยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 6 ชุด ผ่านผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข กอ.รมน. ภาค ๔ ส่วนหน้า เพื่อนำไปส่งมอบให้แก่โรงเรียน 6 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีที่ถูกลอบวางเพลิงเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2557 ได้แก่ 

  1. โรงเรียน บ้านกระเสาะ อำเภอ มายอ
  2. โรงเรียน บ้านน้ำดำ ม.1 อำเภอ ทุ่งยางแดง
  3. โรงเรียน บ้านเขาดิน ม.3 อำเภอ ทุ่งยางแดง
  4. โรงเรียน ตือเบาะ ม.7 อำเภอ ทุ่งยางแดง
  5. โรงเรียน บ้านมะนังยง ม.4 อำเภอ ทุ่งยางแดง
  6. โรงเรียน บ้านปากู ม.5 อำเภอ ทุ่งยางแดง


         ทั้งนี้ มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา(วพย.) ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนและสนับสนุนโครงการ "ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้"  โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์  www.ตู้ยาโรงเรียน.com หรือโทรศัพท์ 02-612-9220

 

 


ติดต่อเรา | แผนผังเว็ปไซต์
เข้าสู้เว็บไซต์