ความสำคัญของยาและเวชภัณฑ์สำหรับเด็กนักเรียน - รอดียะห์

    ดิฉันเป็นครูอัตราจ้างอยู่ในอำเภอๆหนึ่ง ของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งอยู่ห่างไกลตัวเมืองเป็นอย่างมาก ดิฉันสอนที่โรงเรียนนูรุลวาตานียะห์อิสลามียะห์ เป็นเวลา 2 ปี นักเรียนที่นี่เป็นเด็กประถม ซึ่งมีอายุไม่เกิน 12 ปี เพราะโรงเรียนเป็นโรงเรียนปอเนาะดั้งเดิม ตั้งอยู่ใน บ.ดาระ ม.6 ต.เรียว อ.รือเสาะ การเรียนนั้น เราจะเรียนเฉพาะเวลากลางคืน คือ 17:00-20:00 น. คือ เด็กที่นี่เรียนเกี่ยวกับศาสนาเพียงอย่างเดียว เพราะนักเรียนส่วนใหญ่จะเรียนสายสามัญ ในเวลากลางวัน    ซึ่งอากาศที่ภาคใต้จะหนาวเย็นในเวลากลางคืน ส่งผลให้เด็กส่วนใหญ่ประสบปัญหาเจ็บป่วยอยู่บ่อยครั้ง
    การเจ็บป่วยในโรงเรียน เป็นเรื่องที่ระวังได้ยาก เพราะเด็กๆ ที่มาเรียนศาสนากับทางโรงเรียนนั้นเป็นเด็กที่มาจากหมู่บ้านใกล้เคียง ซึ่งการเป็นอยู่นั้นจะไม่เหมือนกัน ดิฉันซึ่งเป็นครูพยาบาลประจำโรงเรียนมีหน้าที่ดูแลอาการเจ็บป่วยของนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน ซึ่งดิฉันประสบปัญหาในการให้ยาแก่เด็กนักเรียน เพราะยาในโรงเรียนไม่พอต่อการใช้ เนื่องจากยามีจำนวนน้อย ยาบางประเภทขาดแคลน โรคบางชนิดที่พบบ่อยในเด็ก ยาที่มีอยู่ก็ไม่สามารถรักษาอาการของเด็กนักเรียนคนนั้นๆ ได้ซึ่งทางโรงเรียนได้ขอรับการสนับสนุน ยาและเวชภัณฑ์ไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในบริเวณใกล้เคียงแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร ยาที่ได้มาส่วนใหญ่ก็ไม่ตรงกับอาการของเด็กนักเรียน เพราะยาที่ได้รับมาส่วนใหญ่จะเป็นยาแก้ปวดลดไข้ แก้แพ้ แก้คันเพียงเท่านั้นเอง
    ดิฉันจึงขอความกรุณาท่านผู้มีจิตอาสาทุกท่านให้ความอนุเคราะห์แก่เด็กนักเรียนที่ยังขาดแคลน ปัจจัยสำคัญเหล่านี้ เพื่อการเรียนที่ดี และห่างไกลจากอาการเจ็บป่วยพร้อมทั้งการเป็นอยู่ที่ดี และการเรียนที่ดีตามมาด้วย


ขอแสดงความนับถือ
นางสาวรอดียะห์ ตอแลมา
ครูอัตราจ้าง โรงเรียนนูรุลวาตานียะห์

 

 


ติดต่อเรา | แผนผังเว็ปไซต์
เข้าสู้เว็บไซต์