เกร็ดความรู้

ยาล้างแผล - แอลกอฮอล์

แอลกอฮอล์ (Isopropyl alcohol หรือ Ethyl alcohol)


ยานี้ใช้สำหรับ    ทำความสะอาดบาดแผล
รูปแบบยา         ยาน้ำใช้ภายนอก สำหรับทา
วิธีใช้ยา           ใช้ทำความสะอาดรอบบาดแผล
ข้อควรระวัง      ห้ามรับประทาน


เอกสารอ้างอิง
1. มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา. คู่มือตู้ยาโรงเรียนและแนวทางการรักษาโรคที่พบบ่อย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา; พ.ศ. 2553. หน้า 134

 


ติดต่อเรา | แผนผังเว็ปไซต์
เข้าสู้เว็บไซต์