เกร็ดความรู้

ยาใส่แผล - โพวิโดนไอโอดีน

โพวิโดนไอโอดีน (Povidone iodine)


ยานี้ใช้สำหรับ    รักษาแผลสด
รูปแบบยา         ยาน้ำใช้ภายนอก สำหรับทา
วิธีใช้ยา           ใช้สำลีสะอาดชุบยาทาที่แผล
ข้อควรระวัง  

  • หากมีอาการระคายเคืองหรือผื่นแดงเกิดขึ้น ให้หยุดใช้ยา
  • หลีกเลี่ยงอย่าให้ยาเข้าตา
  • ห้ามรับประทาน


เอกสารอ้างอิง
1. มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา. คู่มือตู้ยาโรงเรียนและแนวทางการรักษาโรคที่พบบ่อย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา; พ.ศ. 2553. หน้า 136


ติดต่อเรา | แผนผังเว็ปไซต์
เข้าสู้เว็บไซต์