เกร็ดความรู้

ยาล้างแผล - น้ำเกลือล้างแผล

น้ำเกลือล้างแผล


ยานี้ใช้สำหรับ    ทำความสะอาดบาดแผล
รูปแบบยา         น้ำเกลือ
วิธีใช้ยา           ใช้ทำความสะอาดรอบบาดแผล

เอกสารอ้างอิง
1. มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา. คู่มือตู้ยาโรงเรียนและแนวทางการรักษาโรคที่พบบ่อย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา; พ.ศ. 2553. หน้า 135


ติดต่อเรา | แผนผังเว็ปไซต์
เข้าสู้เว็บไซต์