เกร็ดความรู้

ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ - เมเฟนามิค

เมเฟนามิค (Mefenamic acid)

ยานี้ใช้สำหรับ    บรรเทาอาการปวดท้องก่อนมีประจำเดือนหรือระหว่างมีประจำเดือน
                        ยานี้อาจใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดจากสาเหตุอื่น
รูปแบบยา         ยาเม็ด ขนาด 250 มิลลิกรัม
วิธีใช้ยา            เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป และผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1–2 เม็ด เมื่อมีอาการ หรือวันละ 3 ครั้ง หลังอาหารทันที
ข้อควรระวัง     

  • รับประทานยาพร้อมดื่มน้ำตามหนึ่งแก้ว ควรรับประทานยาหลังอาหารทันที เพื่อลดอาการไม่สบายท้องที่อาจเกิดจากยา
  • หากรับประทานยาไม่ตรงกับมื้ออาหารควรหาอาหารว่างรับประทานรองท้องก่อน เพื่อป้องกันอาการระคายเคืองกระเพาะอาหารจากยา

 

เอกสารอ้างอิง

1. มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา. คู่มือตู้ยาโรงเรียนและแนวทางการรักษาโรคที่พบบ่อย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา; พ.ศ. 2553. หน้า 143


ติดต่อเรา | แผนผังเว็ปไซต์
เข้าสู้เว็บไซต์