เกร็ดความรู้

ยาบรรเทาอาการปวดเกร็งช่องท้อง - ไฮออสซิน

ไฮออสซิน (Hyoscine-N-butylbromide)

ปวดเกร็งช่องท้อง

ยานี้ใช้สำหรับ  บรรเทาอาการปวดเกร็งช่องท้อง ซึ่งมีสาเหตุจากการหดเกร็งกล้ามเนื้อที่บริเวณกระเพาะอาหารหรือกระเพาะปัสสาวะ
รูปแบบยา       ยาเม็ด ขนาด 10 มิลลิกรัม
วิธีใช้ยา          ยานี้รับประทานก่อนหรือหลังอาหารก็ได้

  • เด็กอายุ 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3-4 ครั้ง
  • เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป และผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด วันละ 3-4 ครั้ง

ข้อควรระวัง   

  • ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคต้อหิน ต่อมลูกหมากโต
  • ยานี้อาจทำให้เกิดอาการ ปากแห้ง ผิวแห้ง ท้องผูก ตาสู้แสงไม่ได้ 
  • ต้องแจ้งแพทย์ทันทีหากมีอาการดังต่อไปนี้ ปวดตา ตาแดง หรือการมองเห็นผิดปกติ หัวใจเต้นเร็ว หรือช้าผิดปกติ ถ่ายปัสสาวะลำบาก หรือเจ็บเมื่อถ่ายปัสสาวะ

เอกสารอ้างอิง
1. มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา. คู่มือตู้ยาโรงเรียนและแนวทางการรักษาโรคที่พบบ่อย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา; พ.ศ. 2553. หน้า 146


ติดต่อเรา | แผนผังเว็ปไซต์
เข้าสู้เว็บไซต์