เกร็ดความรู้

ยาแก้คลื่นไส้อาเจียน แก้เมารถ - ไดเมนไฮดริเนท

ไดเมนไฮดริเนท (Dimenhydrinate)


ยานี้ใช้สำหรับ    ป้องกันและรักษาอาการคลื่นไส้ อาเจียน มึนงง จากการเมารถ เมาเรือ
รูปแบบยา          ยาเม็ด ขนาด 50 มิลลิกรัม
วิธีใช้ยา            สำหรับรักษาอาการคลื่นไส้ อาเจียน มึนงง

  • เด็กอายุ 8-12 ปี รับประทานครั้งละ ½ เม็ด เมื่อมีอาการหรือทุกๆ 4 ชั่วโมง
  • เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป และผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 เม็ด เมื่อมีอาการหรือทุกๆ 4-6 ชั่วโมง

                        สำหรับป้องกันอาการเมารถ เมาเรือ

  • เด็กอายุ 8-12 ปี รับประทานครั้งละ ½ เม็ด ก่อนการเดินทางเป็นเวลา 30 นาทีหรือ 1 ชั่วโมง
  • เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป และผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 เม็ด ก่อนการเดินทางเป็นเวลา 30 นาทีหรือ 1 ชั่วโมง

ข้อควรระวัง  

  • ไม่ควรใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ยกเว้นกรณีได้รับคำแนะนำจากแพทย์
  • ยานี้อาจทำให้เกิดอาการง่วงซึม ควรระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะ


เอกสารอ้างอิง
1. มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา. คู่มือตู้ยาโรงเรียนและแนวทางการรักษาโรคที่พบบ่อย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา; พ.ศ. 2553. หน้า 149


ติดต่อเรา | แผนผังเว็ปไซต์
เข้าสู้เว็บไซต์