เกร็ดความรู้

ยาแก้คลื่นไส้อาเจียน - ดอมเพอริโดน

ดอมเพอริโดน (Domperidone)

 

ยานี้ใช้สำหรับ    ยานี้ใช้เพื่อบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียน
รูปแบบยา         ยาเม็ด ขนาด 10 มิลลิกรัม
                       ยาน้ำ ความแรง 5 มิลลิกรัม/5 มิลลิลิตร
วิธีใช้ยา   

  • เด็กอายุ 1-12 ปี รับประทาน 0.25 มก./น้ำหนักตัว 1 กก./ครั้ง วันละ 3-4 ครั้ง ก่อนอาหาร 30 นาที หรือให้ตามน้ำหนักตัว ดังนี้
น้ำหนัก (กิโลกรัม) รับประทานครั้งละ รับประทานวันละ
10-15 ครึ่งช้อนชา 3-4 ครั้ง ก่อนอาหาร 30 นาที
16-25 1 ช้อนชา หรือ ครึ่งเม็ด 3 ครั้ง ก่อนอาหาร 30 นาที
26-35 1 ช้อนชาครึ่ง 4 ครั้ง ก่อนอาหาร 30 นาที
มากกว่า 35 2 ช้อนชา หรือ 1 เม็ด 4 ครั้ง ก่อนอาหาร 30 นาที
  • เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป และผู้ใหญ่ รับประทาน 1-2 เม็ด วันละ 3-4 ครั้ง ก่อนอาหาร 30 นาที

เอกสารอ้างอิง
1. มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา. คู่มือตู้ยาโรงเรียนและแนวทางการรักษาโรคที่พบบ่อย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา; พ.ศ. 2553. หน้า 148


ติดต่อเรา | แผนผังเว็ปไซต์
เข้าสู้เว็บไซต์