เกร็ดความรู้

ยาลดการสร้างกรด - รานิทิดีน

รานิทิดีน (Ranitidine)


ยานี้ใช้สำหรับ    รักษาโรคแผลในกระเพาะอาหาร โรคกรดไหลย้อน หรือภาวะมีกรดในกระเพาะอาหารมากเกิน
รูปแบบยา         ยาเม็ด ขนาด 150 มิลลิกรัม
วิธีใช้ยา            เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป และผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง ก่อนหรือหลังอาหาร
ข้อควรระวัง   

  • ไม่ควรรับประทานยาลดกรดพร้อมกับยานี้ หากมีความจำเป็นต้องรับประทานยาลดกรด ให้รับประทานก่อนยานี้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง หรือหลังจากรับประทานยานี้แล้วอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
  • หากมีอาการของโรครุนแรง เช่น อุจจาระมีสีดำเข้ม อาเจียนเป็นเลือด หรืออาเจียนมีลักษณะคล้ายเมล็ดกาแฟบดให้รีบไปพบแพทย์ทันที


เอกสารอ้างอิง
1. มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา. คู่มือตู้ยาโรงเรียนและแนวทางการรักษาโรคที่พบบ่อย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา; พ.ศ. 2553. หน้า 147.


ติดต่อเรา | แผนผังเว็ปไซต์
เข้าสู้เว็บไซต์