เกร็ดความรู้

ยาโรคกระเพาะอาหาร - ยาต้านกรด/ยาลดกรด

ยาลดกรด (Aluminium hydroxide + Magnesium hydroxide) 

ยานี้ใช้สำหรับ    ยานี้เป็นยาลดกรด ใช้เพื่อบรรเทาอาการแสบท้องกลางอก ท้องอืด แน่นท้องหรืออาหารไม่ย่อย
รูปแบบยา  ยาเม็ด
                 ยาน้ำ     
วิธีใช้ยา    โดยทั่วไปให้รับประทานก่อนอาหาร ครึ่งชั่วโมง หรือหลังอาหาร 1 ชั่วโมง หรือเมื่อมีอาการ   
                ยาน้ำให้เขย่าขวดก่อนรับประทานทุกครั้ง
                ยาเม็ดให้เคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืน

  • เด็กอายุ 3-6 ปี รับประทานครั้งละ ครึ่ง -1 ช้อนชา
  • เด็กอายุ 6 ปี รับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนชา หรือ ครึ่ง -1 เม็ด
  • เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป และผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะ หรือ 1-2 เม็ด

ข้อควรระวัง   

  • ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต
  • ไม่ควรรับประทานติดต่อกันเป็นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์ นอกจากแพทย์สั่ง
  • ยาน้ำเมื่อเปิดใช้แล้วไม่ควรเก็บไว้นานเกิน 3 เดือน ไม่ควรใช้ต่อไปแม้ยังไม่ถึงวันหมดอายุ
  • ยาน้ำเมื่อเขย่าแล้วยาไม่กระจายตัว หรือเสื่อมสภาพแล้วไม่ควรนำมารับประทาน


เอกสารอ้างอิง
1. มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา. คู่มือตู้ยาโรงเรียนและแนวทางการรักษาโรคที่พบบ่อย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา; พ.ศ. 2553. หน้า 124


ติดต่อเรา | แผนผังเว็ปไซต์
เข้าสู้เว็บไซต์