เกร็ดความรู้

ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ - ยาธาตุน้ำขาว

ยาธาตุน้ำขาว


ยานี้ใช้สำหรับ    เป็นยาฆ่าเชื้อโรคในลำไส้ ใช้แก้โรคท้องร่วงที่ไม่รุนแรง เคลือบลำไส้ไม่ให้สัมผัสหรือดูดซึมสารพิษ แก้ปวดท้อง แก้ท้องเสีย ท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด และแน่นท้อง       
รูปแบบยา          ยาน้ำ
วิธีใช้ยา            ให้เขย่าขวดก่อนรับประทานยานี้ทุกครั้ง

  • เด็กอายุ 6-12 ปี รับประทานครั้งละ ครึ่ง-1 ช้อนโต๊ะ หลังอาหารเช้า กลางวัน และเย็น หรือทุกๆ 4-6 ชั่วโมง
  • เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป และผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะ หลังอาหารเช้า กลางวัน และเย็น หรือทุกๆ 4-6 ชั่วโมง   

ข้อควรระวัง 

  • บางครั้งอาการปวดท้อง ท้องเสีย ท้องอืด จุกเสียด อาจมาจากสาเหตุอื่นที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยยาธาตุน้ำขาว ดังนั้นหากรับประทานแล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรรีบไปพบแพทย์


เอกสารอ้างอิง
1. มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา. คู่มือตู้ยาโรงเรียนและแนวทางการรักษาโรคที่พบบ่อย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา; พ.ศ. 2553. หน้า 122

 


ติดต่อเรา | แผนผังเว็ปไซต์
เข้าสู้เว็บไซต์