เกร็ดความรู้

ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ - โซดามินท์

โซดามินท์ (Sodamint)

ยานี้ใช้สำหรับ   ยานี้เป็นยาลดกรด ใช้เพื่อบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อย
                       บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด และแน่นท้อง
รูปแบบยา        ยาเม็ด

วิธีใช้ยา           ควรรับประทานหลังอาหารประมาณ 1- 2 ชั่วโมง

  • เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป และผู้ใหญ่ รับประทานวันละ 1-4 ครั้ง ขึ้นอยู่กับอาการ หรือใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด

ข้อควรระวัง   

  • ไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกินกว่า 2 สัปดาห์ หากอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์
  • ไม่ควรรับประทานยานี้ในขณะอิ่มมาก ๆ
  • ไม่ควรใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
  • ผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ควรลดขนาดยาลง
  • ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้


เอกสารอ้างอิง
1. มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา. คู่มือตู้ยาโรงเรียนและแนวทางการรักษาโรคที่พบบ่อย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา; พ.ศ. 2553. หน้า 123


ติดต่อเรา | แผนผังเว็ปไซต์
เข้าสู้เว็บไซต์