เกร็ดความรู้

ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ - ยาธาตุน้ำแดง

ยาธาตุน้ำแดง


ยานี้ใช้สำหรับ    บรรเทาอาการปวดท้องเนื่องจากจุกเสียด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ
รูปแบบยา         ยาน้ำ
วิธีใช้ยา           ให้เขย่าขวดก่อนรับประทานยานี้ทุกครั้ง

  • เด็กอายุ 6-12 ปี รับประทานครั้งละ ครึ่ง - 1 ช้อนโต๊ะ ก่อนอาหารเช้า กลางวัน และเย็น
  • เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป และผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะ ก่อนอาหารเช้า กลางวัน และเย็น

ข้อควรระวัง 

  • ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์ นอกจากแพทย์สั่ง
  • ยานี้มีแอลกอฮอล์ผสม ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง


เอกสารอ้างอิง
1. มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา. คู่มือตู้ยาโรงเรียนและแนวทางการรักษาโรคที่พบบ่อย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา; พ.ศ. 2553. หน้า 121


ติดต่อเรา | แผนผังเว็ปไซต์
เข้าสู้เว็บไซต์