เกร็ดความรู้

ยาแก้ท้องเสีย - ผงถ่าน

ผงถ่าน (Activated charcoal)

ยานี้ใช้สำหรับ   รักษาอาการถ่ายเหลวหรือท้องเสียจากภาวะอาหารเป็นพิษ
รูปแบบยา         ยาเม็ด
วิธีใช้ยา           รับประทานยานี้ตอนท้องว่าง โดยรับประทานก่อนอาหารอย่างน้อย 1 ชั่วโมงหรือหลังอาหารอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

                       รับประทานยาตามขนาด และความถี่ที่ระบุไว้บนฉลาก (เนี่องจากยาแต่ละชื่อการค้าอาจมีปริมาณตัวยาที่แตกต่างกัน)

ข้อควรระวัง 

  • หากมียาอื่นที่ต้องรับประทานร่วมด้วย ให้รับประทานยาอื่นๆ ห่างจากยานี้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง
  • หากต้องการรับประทานนมหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม ให้รับประทานห่างจากยานี้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง
  • รับประทานยานี้แล้วอาจทำให้อุจจาระเป็นสีดำ
  • หากรับประทานยาไปแล้ว แต่อาเจียนออกมาให้รับประทานยาทันทีที่อาการอาเจียนหยุด แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยานี้มื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยานี้เป็น 2 เท่า

ติดต่อเรา | แผนผังเว็ปไซต์
เข้าสู้เว็บไซต์