เกร็ดความรู้

การปฐมพยาบาลเมื่อชักจากไข้

1. เช็ดตัว ตรงบริเวณซอกคอ แขน ขา

2. จับนอนตะแคงหรือคว่ำบนเตียง

3. ห้ามงัดปากหรือยัดอะไรใส่ปากขณะชัก เพราะจะทำให้ฟันหักและเกิดอันตรายได้

4. ห้ามกรอกยาขณะชัก เพราะจะทำให้สำลักและปอดบวมได้ แต่ถ้ารู้สึกตัวดีกลืนได้ สามารถให้กินยาลดไข้ได้

5. นำส่งโรงพยาบาลโดย ด่วน!!

 

หมายเหตุ

        สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องวิธีการเช็ดตัว ได้ที่ วิธีการเช็ดตัวเพื่อลดไข้

 

เอกสารอ้างอิง

1. มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา. คู่มือตู้ยาโรงเรียนและแนวทางการรักษาโรคที่พบบ่อย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา; พ.ศ. 2553. หน้า 98.

 


ติดต่อเรา | แผนผังเว็ปไซต์
เข้าสู้เว็บไซต์