เกร็ดความรู้

ยาแก้ไอ ขับเสมหะ - บรอมเฮกซีน

บรอมเฮกซีน (Bromhexine)

ยานี้ใช้สำหรับ  รักษาอาการมีเสมหะในระบบทางเดินหายใจ
รูปแบบยา       ยาเม็ด ขนาด 8 มิลลิกรัม
                     ยาน้ำ ความแรง 4 มิลลิกรัม / 5 มิลลิลิตร
วิธีใช้ยา   

  • เด็กอายุ 2-6 ปี รับประทานครั้งละ ครึ่งช้อนชา วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
  • เด็กอายุ 6-12 ปี รับประทานครั้งละ ครึ่งเม็ด หรือ 1 ช้อนชา วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
  • เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป และผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 เม็ด หรือ 2 ช้อนชา วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร


เอกสารอ้างอิง
1. มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา. คู่มือตู้ยาโรงเรียนและแนวทางการรักษาโรคที่พบบ่อย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา; พ.ศ. 2553. หน้า 144


ติดต่อเรา | แผนผังเว็ปไซต์
เข้าสู้เว็บไซต์