เกร็ดความรู้

ยาละลายเสมหะ - กัวไอเฟเนซิน

กัวไอเฟเนซิน (Guaifenesin)

ยานี้ใช้สำหรับ    ช่วยบรรเทาอาการไอแบบมีเสมหะ
รูปแบบยา          ยาน้ำ ความแรง 100 มิลลิกรัม / 5 มิลลิลิตร
วิธีใช้ยา            ควรดื่มน้ำตามมากๆ เมื่อรับประทานยานี้ เพื่อช่วยให้เสมหะถูกขับออกได้ง่ายขึ้น

  • เด็กอายุ 2-6 ปี รับประทานครั้งละ ½-1 ช้อนชา ทุกๆ 4 ชั่วโมงเมื่อมีอาการ
  • เด็กอายุ 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนชา ทุกๆ 4 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ
  • เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป และผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-4 ช้อนชา ทุกๆ 4 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ

ข้อควรระวัง  

  • โดยทั่วไปการใช้ยานี้ในเด็กอายุ 2-12 ปี ต้องใช้อย่างระมัดระวัง โดยให้ใช้ตามที่ระบุในวิธีใช้สำหรับเด็กวัยนี้บนฉลากยาเท่านั้น
  • เนื่องจากยานี้อาจมีอยู่ในผลิตภัณฑ์ยาสูตรผสมอื่นๆ ดังนั้น ในระหว่างที่ใช้ยานี้จึงไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ยารักษาอาการไออื่นๆ ด้วยตนเองโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ก่อน เพื่อป้องกันการได้รับยามากเกินไป
  • ยานี้จะทำให้มีอาการง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับรถหรือการทำงานเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรหลังจากรับประทานยา
     

ติดต่อเรา | แผนผังเว็ปไซต์
เข้าสู้เว็บไซต์