เกร็ดความรู้

ยาระงับไอ - เดกซ์โทรเมทอร์แฟน

เดกซ์โทรเมทอร์แฟน (Dextromethorphan)


ยานี้ใช้สำหรับ   รักษาอาการไอแห้งแบบไม่มีเสมหะ
รูปแบบยา  ยาเม็ด ขนาด 15 มิลลิกรัม
วิธีใช้ยา    เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป และผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด วันละ 3-4 ครั้ง หลังอาหารเช้า กลางวัน เย็น (และก่อนนอน)
ข้อควรระวัง   

  • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่ควรใช้ยานี้
  • ห้ามใช้ยานี้ในคนที่ไอมีเสมหะเหนียว เพราะจะทำให้เสมหะเหนียวข้นและเกิดการอุดตันของทางเดินหายใจ ทำให้เป็นอันตรายได้

เอกสารอ้างอิง
1. มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา. คู่มือตู้ยาโรงเรียนและแนวทางการรักษาโรคที่พบบ่อย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา; พ.ศ. 2553. หน้า  145


ติดต่อเรา | แผนผังเว็ปไซต์
เข้าสู้เว็บไซต์