ตู้ยาโรงเรียน


เกร็ดความรู้

ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ - ไอบูโพรเฟน

ไอบูโพรเฟน (Ibuprofen)


ยานี้ใช้สำหรับ   บรรเทาอาการไข้และอาการปวดระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง
รูปแบบยา        ยาเม็ด ขนาด 200 มิลลิกรัม และ 400 มิลลิกรัม
                      ยาน้ำ ความแรง 100 มิลลิกรัม/5 มิลลิลิตร


วิธีใช้ยา 

น้ำหนัก (กิโลกรัม) รับประทานครังละ รับประทานวันละ
10-15 1 ช้อนชา 3 ครั้ง หลังอาหารทันที
16-25 2 ช้อนชา หรือ 1 เม็ด (200 มก.) 3 ครั้ง หลังอาหารทันที
26-35 3 ช้อนชา 3 ครั้ง หลังอาหารทันที
มากกว่า 35 4 ช้อนชา หรือ 1 เม็ด (400 มก.) 3 ครั้ง หลังอาหารทันที

ข้อควรระวัง   


เอกสารอ้างอิง
1. มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา. คู่มือตู้ยาโรงเรียนและแนวทางการรักษาโรคที่พบบ่อย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา; พ.ศ. 2553. หน้า 142

 

 


ร่วมสนับสนุนโดย มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.)