เกร็ดความรู้

โรคหิด

       หิด เป็นโรคผิวหนังอักเสบที่เกิดจากตัวหิด ซึ่งวางไข่และอาศัยอยู่ในรูขุมขน พบได้ตามบ้าน โรงเรียน หรือสถานเลี้ยงเด็ก ที่อยู่รวมกันแออัด มีการคลุกคลีใกล้ชิดกัน สัมผัสและใช้ของร่วมกัน การไม่รักษาความสะอาด อาจพบว่าเด็กเป็นหิดพร้อมกับคนในบ้านเดียวกัน หรือเพื่อนในห้องเรียนเดียวกันหลายคน

อาการ
       มีตุ่มน้ำใสและตุ่มหนอง คัน ขึ้นกระจายเหมือนกันทั้งสองข้างของร่างกาย มักพบที่ง่ามมือ นิ้วเท้า มือ ข้อศอก รักแร้ รอบหัวนม รอบสะดือ ก้น ข้อเท้า อวัยวะเพศ
       มักมีอาการคันมากโดยเฉพาะกลางคืน อาจเกาจนมีอาการอักเสบติดเชื้อแบคทีเรีย เป็นตุ่มหนองหรือน้ำเหลืองไหล


การรักษาเบื้องต้น
1.ใช้ ยาเบนซิลเบนโซเอต ชนิด 25% โดยอาบน้ำฟอกสบู่และเช็ดตัวให้แห้งก่อน แล้วทายาทั่วร่างกายตั้งแต่คอลงมา และทาซ้ำอีกครั้งเมื่อครบ 24ชั่วโมง รอจนครบ 48ชั่วโมงหลังจากทายาครั้งแรก จึงอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัวและผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม ใหม่ทั้งหมด ถ้าไม่หายขาดให้ทำซ้ำอีกครั้งใน 1สัปดาห์ถัดมา
2.ถ้ามีตุ่มพุพองหรือน้ำเหลือไหล ควรส่งต่อสถานพยาบาล เนื่องจากต้องให้ยาปฎิชีวนะ

การป้องกัน
1.ไม่ควรสัมผัสใกล้ชิด ใช้ของร่วมกัน หรือนอนที่นอนเดียวกับผู้ป่วยโรคหิด
2.ควรรักษาทุกคนในบ้านหรือนักเรียนร่วมห้องเรียนเดียวกันที่เป็นหิดพร้อมๆกัน

เอกสารอ้างอิง
1. มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา. คู่มือตู้ยาโรงเรียนและแนวทางการรักษาโรคที่พบบ่อย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา; พ.ศ. 2553. หน้า 90.
 


ติดต่อเรา | แผนผังเว็ปไซต์
เข้าสู้เว็บไซต์