เกร็ดความรู้

สิ่งแปลกปลอมเข้าตา

       สิ่งแปลกปลอม เช่น ฝุ่น ผงดิน ทรายเศษเหล็กเศษไม้ แมลง เข้าตาอาจเกิดขึ้นจากความบังเอิญ เช่น ลมพัด หรือเกิดจากการเล่น ดิน ทราย

อาการ
       เคืองตา ปวดตา น้ำตาไหล ตาแดง

การรักษาเบื้องต้น
1.อย่าขยี้ตา
2.ลืมตาในน้ำสะอาด หรือใช้ น้ำยาล้างตาบอริก
3.ถ้ามีเศษผงติดอยู่ที่เปลือกตาบนให้ปลิ้นเปลือกตา แล้วใช้สำลีชุบน้ำหมาดๆ หรือปลายผ้าก๊อซเขี่ยออก
4.ถ้าไม่สามารถเขี่ยหรือล้างออกได้ ควรส่งต่อสถานพยาบาล

การป้องกัน
       ระมัดระวังไม่ให้ฝุ่นเข้าตา

เอกสารอ้างอิง
1. มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา. คู่มือตู้ยาโรงเรียนและแนวทางการรักษาโรคที่พบบ่อย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา; พ.ศ. 2553. หน้า 89.

 


ติดต่อเรา | แผนผังเว็ปไซต์
เข้าสู้เว็บไซต์