เกร็ดความรู้

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ

       เป็นโรคที่พบบ่อย พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เนื่องจากท่อปัสสาวะของผู้หญิงสั้นและอยู่ใกล้ทวารหนักซึ่งเป็นแหล่งที่เชื้อโรคมาก เชื้อโรคจึงสามารถเข้าทางท่อปัสสาวะของผู้หญิงง่ายกว่าผู้ชาย

       ผู้หญิงทุกคนมีโอกาสเป็นโรคนี้ได้ตั้งแต่วัยเด็ก วัยรุ่น หรือคนที่ชอบกลั้นปัสสาวะนานๆ

อาการ
       อาการปัสสาวะกะปริดกะปรอย (ออกทีละน้อย แต่บ่อยครั้ง) รู้สึกปวดขัดหรือแสบร้อนเวลาปัสสาวะ อาจมีอาการปวดที่ท้องน้อยร่วมด้วย ปัสสาวะอาจมีกลิ่นเหม็น ขุ่น หรือมีเลือดปน

การรักษาเบื้องต้น
การปฏิบัติตัว
       ควรดื่มน้ำมากๆ เพื่อช่วยขับเชื้อโรคออก และช่วยลดอาการปวดแสบปวดร้อนเวลาปัสสาวะ
ให้ยารักษาตามอาการ
1.ถ้าปวดไม่มากให้ ยาพาราเซตามอล
2.ถ้าปวดมากให้ ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ เช่น ไอบูโพรเฟน เมเฟนามิก  หรือให้ยาลดอาการปวดเกร็งท้อง(แอนติสปาสโมดิก) เช่น ไฮออสซิน
3.ควรส่งต่อสถานพยาบาลเนื่องจากต้องให้ยาปฏิชีวนะ


การป้องกัน
1.พยายามดื่มน้ำมากๆ และอย่ากลั้นปัสสาวะ ควรฝึกถ่ายปัสสาวะในห้องน้ำนอกบ้าน (ที่โรงเรียน) หรือระหว่างเดินทางได้ทุกที่
2.หลังถ่ายอุจจาระ ควรใช้กระดาษชำระเช็ดทำความสะอาดจากข้างหน้าไปข้างหลัง เพื่อป้องกันมิให้นำเชื้อโรคจากบริเวณทวารหนักเข้าสู่ท่อปัสสาวะ
      
เอกสารอ้างอิง
1. มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา. คู่มือตู้ยาโรงเรียนและแนวทางการรักษาโรคที่พบบ่อย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา; พ.ศ. 2553. หน้า 67 2553. หน้า 67.


ติดต่อเรา | แผนผังเว็ปไซต์
เข้าสู้เว็บไซต์