เกร็ดความรู้

เวียนศีรษะ เมารถ เมาเรือ เครื่องบิน เครื่องเล่น

       เกิดขึ้นได้ทั้งในและนอกโรงเรียน เช่น เมื่อเล่นเครื่องเล่นที่มีการเคลื่อนไหวในลักษณะหมุนวน เช่น ม้าหมุน หรือ เมื่อมีการไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ที่มีการนั่งรถ นั่งเรือ

อาการ
       วิงเวียนศีรษะตื้อๆ หรือโหวงๆ  รู้สึกโคลงเคลง สิ่งรอบข้างหมุน

การรักษาเบื้องต้น
การปฏิบัติตัว
       นั่งคอตรงๆ อย่าเคลื่อนไหวศีรษะไปในทิศทางที่ทำให้เกิดอาการ
ให้ยารักษาตามอาการ
1.ดม ยาแก้วิงเวียน เมารถเมาเรือ เช่น ยาดมแอมโมเนีย 
2.กินยาแก้วิงเวียน เมารถ เมาเรือ ไดเมนไฮดริเนท 

การป้องกัน
       หากเป็นคนที่มีอาการเมารถ เมาเรือ บ่อย อาจกินยา ครึ่งชั่วโมง ก่อนออกเดินทาง

เอกสารอ้างอิง
1. มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา. คู่มือตู้ยาโรงเรียนและแนวทางการรักษาโรคที่พบบ่อย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา; พ.ศ. 2553. หน้า 82.


ติดต่อเรา | แผนผังเว็ปไซต์
เข้าสู้เว็บไซต์