เกร็ดความรู้

ไข้หวัดใหญ่

เด็กผู้ชายนอนเป็นไข้

        อาการเริ่มต้นของไข้หวัดใหญ่ คือ มีไข้สูงร่วมกับอาการไอ เจ็บคอ คัดจมูก น้ำมูกไหล ปวดเมื่อยมาก ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร อาจมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ หรืออยู่ในถิ่นที่มีไข้หวัดใหญ่ระบาด หรือช่วงฤดูกาลที่ไข้หวัดใหญ่ระบาด สามารถให้การรักษาเบื้องต้นได้โดย
 

รักษาตามอาการ:

- ให้นอนพักผ่อน ดื่มน้ำมากๆ

- ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวบ่อยๆ (สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่อง วิธีการเช็ดตัว ได้ที่: วิธีการเช็ดตัวเพื่อลดไข้ (Tepid Sponge))

รักษาด้วยยา: 

- ยาลดไข้บรรเทาปวด พาราเซตามอล

ยาแก้แพ้ ลดน้ำมูก เมื่อมีอาการคัดจมูกหรือมีน้ำมูกมาก

- ยาน้ำแก้ไอขับเสมหะสำหรับเด็ก

- หากดื่มน้ำได้น้อย ให้ ผงน้ำตาลเกลือแร่

 

การส่งต่อโรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจเพิ่มเติมโรงพยาบาล
- เมื่อมีอาการมาก ได้แก่ ปวดหัวมาก หนาวสั่นมาก อาเจียน หรือท้องเสียมาก ปวดท้องมาก ซีดเหลือง กินไม่ได้ หรือกินได้น้อยกว่าปกติอย่างชัดเจน หรือมีภาวะขาดน้ำ

- ในช่วยที่มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ ผู้ป่วยเด็กกลุ่มเสี่ยงที่สงสัยไข้หวัดใหญ่ควรรีบไปรับการรักษา เนื่องจากแพทย์จะพิจารณาให้ยาต้านไวรัส ได้แก่ เด็กอ้วน เด็กมีโรคประจำตัวเป็นหอบหืด โรคหัวใจ โรคตับ โรคไต โรคเบาหวาน หรือ โรคที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ (เช่น เอดส์ มะเร็ง เอสแอลอี) โรคทาลัสซีเมีย โรคที่มีความผิดปกติทางระบบประสาท โรคลมชัก หรือเด็กที่กำลังกินยาแอสไพรินรักษาโรคอื่น

- มีประวัติสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตายภายใน 7 วันก่อนมีไข้ หรือ อยู่ในพื้นที่ที่มีไข้หวัดนกระบาดภายใน 14 วันก่อนมีไข้

- ถ้าอาการไข้หวัดใหญ่ไม่ดีขึ้นภายใน 48 ชั่วโมงควรส่งต่อรถพยาบาล


การส่งต่อโรงพยาบาล ด่วน
- เมื่อมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ซึมผิดปกติ ไม่ค่อยรู้สึกตัว แขนขาอ่อนแรง ขากรรไกรแข็ง คอแข็งก้มคอไม่ลง ชัก มีเลือดออก (เช่น เลือดออกตามไรฟัน อาเจียนเป็นเลือด ประจำเดือนมามากกว่าปกติ) หรือช็อก (กระสับกระส่าย เหงื่อออก ตัวเย็น ปัสสาวะออกน้อย) มีอาการหายใจเหนื่อย เจ็บหน้าอก หรือหอบมาก

 

เอกสารอ้างอิง

1. มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา. คู่มือตู้ยาโรงเรียนและแนวทางการรักษาโรคที่พบบ่อย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา; พ.ศ. 2553. หน้า 6-7.


 แผนภูมิไข้หวัดใหญ่ (1)

แผนภูมิไข้หวัดใหญ่ (2) 

 


ติดต่อเรา | แผนผังเว็ปไซต์
เข้าสู้เว็บไซต์