เกร็ดความรู้

สายตาสั้น

       เป็นภาวะที่พบได้บ่อย ร้อยละ 25 (หนึ่งในสี่) ของเด็กวัยเรียน อาจเป็นที่ตาข้างเดียวหรือ 2 ข้างก็ได้ และตา 2 ข้าง อาจสั้นไม่เท่ากันก็ได้


อาการ
       มักเห็นอาการได้ชัดตอนอยู่ที่โรงเรียน  มีอาการมองไกลๆ (เช่น มองกระดานดำ ดูโทรทัศน์) เห็นไม่ชัด ต้องคอยหยีตา แต่มองใกล้ๆ หรืออ่านหนังสือได้ชัดเจน  อาจมีอาการปวดศีรษะ ปวดกระบอกตาร่วมด้วย

การรักษาเบื้องต้น
       ควรแนะนำให้ไปตรวจวัดสายตาที่โรงพยาบาล ถ้าเป็นสายตาสั้นต้องแก้ไขด้วยการใส่แว่นชนิดเลนส์เว้า หรือเลือกใช้ เลนส์สัมผัส (contact lens)

การป้องกัน

       โรงเรียนควรมีแผ่นตรวจวัดสายตา (Snellen chart) ไว้ตรวจวัดสายตา หรือ ควรมีการตรวจวัดสายตานักเรียนทุกคน อย่างน้อยปีละครั้ง หากพบว่าผิดปกติจะได้ส่งเด็กไปตรวจที่โรงพยาบาล

 

เอกสารอ้างอิง
1. มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา. คู่มือตู้ยาโรงเรียนและแนวทางการรักษาโรคที่พบบ่อย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา; พ.ศ. 2553. หน้า 73


ติดต่อเรา | แผนผังเว็ปไซต์
เข้าสู้เว็บไซต์