เกร็ดความรู้

ไข้เลือดออก

เด็กผู้หญิงโดนยุงลายกัด

        อาการเริ่มต้นของไข้เลือดออก คือ มีไข้สูงลอยร่วมกับอาการหน้าแดงคลื่นไส้อาเจียน เบื่ออาหาร ปวดท้องบริเวณลิ้นปี่หรือใต้ชายโครงขวา อยู่ในถิ่นที่มีไข้เลือดออกระบาด หรือช่วงฤดูกาลที่ไข้เลือดออกระบาด สามารถให้การรักษาเบื้องต้นได้โดย

รักษาตามอาการ:

- ให้นอนพักผ่อน ดื่มน้ำมากๆ

- ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวบ่อยๆ (สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่อง วิธีการเช็ดตัว ได้ที่: วิธีการเช็ดตัวเพื่อลดไข้ (Tepid Sponge))

รักษาด้วยยา: 

- ยาลดไข้บรรเทาปวด พาราเซตามอล

- หากดื่มน้ำได้น้อย ให้ ผงน้ำตาลเกลือแร่

 

รถพยาบาลการส่งต่อโรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจเพิ่มเติม
- หากสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก ควรส่งต่อเพื่อรับการตรวจเพิ่มภายใน 24 ชั่วโมง


การส่งต่อโรงพยาบาล ด่วน
- เมื่อมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ซึมผิดปกติ ไม่ค่อยรู้สึกตัว แขนขาอ่อนแรง ขากรรไกรแข็ง คอแข็งก้มคอไม่ลง ชัก มีเลือดออก (เช่น เลือดออกตามไรฟัน อาเจียนเป็นเลือด ประจำเดือนมามากกว่าปกติ) หรือช็อก (กระสับกระส่าย เหงื่อออก ตัวเย็น ปัสสาวะออกน้อย) มีอาการหายใจเหนื่อย เจ็บหน้าอก หรือหอบมาก

 

เอกสารอ้างอิง

1. มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา. คู่มือตู้ยาโรงเรียนและแนวทางการรักษาโรคที่พบบ่อย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา; พ.ศ. 2553. หน้า 8-9.


แผนภูมิไข้เลือดออก

 


ติดต่อเรา | แผนผังเว็ปไซต์
เข้าสู้เว็บไซต์