เกร็ดความรู้

เหงือกอักเสบ

       เหงือกอักเสบ (รำมะนาด หรือ โรคปริทนต์) พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่  เกิดจาก การรักษาความสะอาดในช่องปากไม่ดี เกิดการสะสมของแผ่นคราบฟันและหินปูน ซึ่งทำให้มีเชื้อแบคทีเรียจำนวนมาก ก่อให้เกิดการอักเสบ บวม และอาจมีหนอง

อาการ
       ขอบเหงือกส่วนที่ติดกับฟันจะมีอาการบวมแดง มีเลือดออกง่ายเวลาแปรงฟัน ต่อมาเหงือกจะร่น และเมื่อเป็นรุนแรงจะมีไข้ ปวดเหงือก เลือดออกที่เหงือก มีกลิ่นปาก

การรักษาเบื้องต้น
1.ถ้ามีไข้ให้ ยาพาราเซตามอล ชนิดน้ำสำหรับเด็กเล็ก ชนิดเม็ดสำหรับเด็กโต
2.ถ้าปวดมากให้ ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ เช่น ไอบูโพรเฟน
3.ส่งต่อสถานพยาบาลที่มีทันตแพทย์


การป้องกัน
1.รักษาความสะอาดช่องปากและฟันไม่ให้มีการสะสมของแผ่นคราบจุลินทรีย์ ด้วยการแปรงฟันวันละ 3 ครั้ง คือ เช้า หลังอาหารกลางวัน และ ก่อนนอน ใช้ไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง บ้วนปากทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร
2.พบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากทุก 6-12 เดือน

เอกสารอ้างอิง
1. มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา. คู่มือตู้ยาโรงเรียนและแนวทางการรักษาโรคที่พบบ่อย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา; พ.ศ. 2553. หน้า 35-36.   


ติดต่อเรา | แผนผังเว็ปไซต์
เข้าสู้เว็บไซต์