เกร็ดความรู้

หูชั้นกลางอักเสบ

       พบได้บ่อยในคนทุกวัย แต่พบมากในเด็ก มีทั้งชนิดเฉียบพลัน และชนิดเรื้อรัง ในที่นี้ขอกล่าวถึงหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน ซึ่งมักมีอาการเกิดขึ้นฉับพลันหลังจากเป็นไข้หวัดเจ็บคอ หรือเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจอื่นๆ  หากภาวะหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลันไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องจะกลายเป็นหูชั้นกลางอักเสบเรื้อรัง (หูน้ำหนวกเรื้อรัง) ได้

อาการ
       ปวดในรูหู  หูอื้อ มีไข้สูงหนาวสั่น บางรายอาจมีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน คลื่นไส้ อาเจียน หรือท้องเดิน

การรักษาเบื้องต้น
การปฏิบัติตัว
    1.พักผ่อนมากๆ
    2.ไม่ควรออกกำลังกายมากเกินไป
    3.สวมเสื้อผ้าที่อบอุ่น
    4.ดื่มน้ำมากๆ
    5.กินอาหารอ่อน เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก เครื่องดื่มร้อน น้ำหวาน น้ำผลไม้
    6.ใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นหรือน้ำธรรมดาเช็ดตัวเวลามีไข้
ให้ยารักษาตามอาการ
1.ถ้ามีไข้ให้ ยาพาราเซตามอล ชนิดน้ำสำหรับเด็กเล็ก ชนิดเม็ดสำหรับเด็กโต
2.นอกจากรักษาตามอาการแล้ว ควรส่งต่อสถานพยาบาล เนื่องจากต้องให้ยาปฏิชีวนะ    

การป้องกัน
ปฏิบัติเช่นเดียวกับการป้องกันไข้หวัด 

1.ควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ

2.ช่วงที่มีการระบาด

  • ใส่หน้ากากอนามัย
  • ล้างมือบ่อยๆ
  • แยกผู้ป่วยให้ห่างจากผู้อื่น เช่น ไม่นอนปะปน หรือคลุกคลีใกล้ชิดกัน หลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่ที่มีผู้คนแออัด
  • ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ ของเล่นร่วมกัน

เอกสารอ้างอิง
1. มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา. คู่มือตู้ยาโรงเรียนและแนวทางการรักษาโรคที่พบบ่อย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา; พ.ศ. 2553. หน้า 34.


ติดต่อเรา | แผนผังเว็ปไซต์
เข้าสู้เว็บไซต์