เกร็ดความรู้

การบาดเจ็บที่ตับหรืออวัยวะอื่นภายในช่องท้อง

          เป็นภาวะอันตรายร้ายแรง พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในโรงเรียน เช่น การถูกแรงกระแทกบริเวณหน้าท้องขณะเล่นกีฬา เล่นเครื่องเล่นต่างๆ  ถูกของหนักๆ หล่นทับบริเวณท้อง

อาการ

          มีประวัติได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าท้อง สีข้าง หรือหลัง แล้วมีอาการปวดท้องรุนแรง ท้องอืดแน่น หน้ามืด เป็นลม ตัวเย็น เหงื่อออก ใจสั่น กระสับกระส่าย หากบาดเจ็บที่ไตด้วยอาจมีปัสสาวะเป็นเลือด

การรักษาเบื้องต้น

          ควรส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดย ด่วน งดให้อาหารและน้ำจนกว่าจะได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์

การป้องกัน

          1.ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน เช่น อุปกรณ์การเล่นกีฬา เครื่องเล่นต่างๆ ควรอยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุดระมัดระวังความปลอดภัยในเขตก่อสร้างหรือซ่อมแซมอาคารภายในโรงเรียน

         2. หากมีนักเรียนได้รับแรงกระแทกหรือถูกของหนักหล่นทับบริเวณหน้าท้องหรือหลัง ถึงแม้จะไม่มีบาดแผลให้เห็นที่ภายนอกร่างกาย แต่ก็ควรสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด ถ้าเป็นไปได้ ควรส่งไปตรวจที่สถานพยาบาลแต่เนิ่นๆ

 

เอกสารอ้างอิง

1. มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา. คู่มือตู้ยาโรงเรียนและแนวทางการรักษาโรคที่พบบ่อย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา; พ.ศ. 2553. หน้า 58.


ติดต่อเรา | แผนผังเว็ปไซต์
เข้าสู้เว็บไซต์