บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคตู้ยาในโครงการ ตู้ยาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคตู้ยาในโครงการ ตู้ยาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคตู้ยาในโครงการ ตู้ยาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559 บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมบริจาคสมทบทุนในโครงการ ตู้ยาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร  เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนต่างๆ ทั้งนี้ มูลนิธิ วพย. มีเป้าหมายมอบตู้ยาที่ออกแบบเป็นตู้ชุดสีม่วง ประดับตราสัญญลักษณ์ฯ พร้อมยาและเวชภัณฑ์ ให้โรงเรียนจำนวน 360 แห่ง ในระยะเวลาโครงการ 3 ปี เพื่อให้นักเรียนได้มียาที่จำเป็นในการใช้ดูแลความเจ็บป่วยเบื้องต้น

 

 


ติดต่อเรา | แผนผังเว็ปไซต์
เข้าสู้เว็บไซต์