หอการค้าไทย-จีน มอบเงินสนันสนุนโครงการตู้ยาเพื่อนน้อง จังหวัดชายแดนใต้

        ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. เกษม วัฒนชัย ประธานกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.) และรศ. ภญ. ดร. เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.) ได้ทำพิธีรับมอบเงินสนับสนุน จากหอการค้าไทย-จีน เพื่อบริจาคสมทบทุนเข้าโครงการ ตู้ยาโรงเรียนเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้ เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ประกอบด้วยชุดตู้ยาโรงเรียน จำนวน 50 ชุด โดยได้รับเกียรติจาก คุณ ยง สุขสุดประเสริฐ ประธานหอการค้าไทย-จีน และคณะเป็นผู้มอบเงินสนับสนุน ณ หอการค้าไทย-จีน เมื่อ วันที่ 18 กันยายน 2557

 

 


ติดต่อเรา | แผนผังเว็ปไซต์
เข้าสู้เว็บไซต์