องค์การเภสัชกรรม มอบเงินสนันสนุนโครงการตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้

          รศ. ภญ. ดร. เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.) ได้ทำพิธีรับมอบเงินสนับสนุน จากองค์การเภสัชกรรม เพื่อบริจาคสมทบทุนเข้าโครงการ ตู้ยาโรงเรียนเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้ เป็นจำนวนเงิน 199,990 บาท ประกอบด้วยชุดตู้ยาโรงเรียน จำนวน 10 ชุด โดยได้รับเกียรติจาก ภญ. สุจิดา ชุติมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ องค์การเภสัชกรรม และคณะเป็นผู้มอบเงินสนับสนุน ณ มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา เมื่อ วันที่ 1 กันยายน 2557

 


ติดต่อเรา | แผนผังเว็ปไซต์
เข้าสู้เว็บไซต์