มูลนิธิ วพย. เปิดตัวโครงการ ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้

มูลนิธิ วพย. เปิดตัวโครงการ ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้

มูลนิธิ วพย. เปิดตัวโครงการ "ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้"

กรุงเทพฯ 22 กรกฎาคม 2557 -มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.) จัดงานเปิดตัวโครงการ "ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้" ณ อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ (TK Park) อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อระดมทุนสำหรับจัดซื้อตู้ยาพร้อมยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น และจัดทำหนังสือคู่มือตู้ยาโรงเรียนและแนวทางการรักษาโรคและอาการที่พบบ่อย (ฉบับภาษาไทย-มลายู) เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา(วพย.) ซึ่งเป็นองค์กรทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทางด้านยาและสุขภาพ ได้ลงพื้นที่สำรวจสภาพของห้องพยาบาล รวมถึงการจัดการเรื่องยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ในโรงเรียนในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า มีปัญหาขาดแคลนยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น ขาดความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพอนามัยพื้นฐานและการดูแลรักษาความเจ็บป่วยเบื้องต้น ปัญหาความไม่ปลอดภัยของครูและนักเรียนในการเดินทางเพื่อออกไปรับบริการ ณ สถานพยาบาลของรัฐในท้องถิ่น ยังผลให้นักเรียนประสบกับปัญหาด้านสุขอนามัยและโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เป็นจำนวนมาก

มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา(วพย.) ได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนต่างๆภายใต้ “โครงการตู้ยาโรงเรียน” ต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว เพื่อให้สามารถช่วยเหลือนักเรียนและครูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีปัญหามากกว่าโรงเรียนทั่วๆไป ได้ทั่วถึงมากขึ้น ทางมูลนิธิจึงได้จัดทำโครงการ "ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้" ขึ้น เป็นโครงการ 3 ปี เพื่อระดมทุนสำหรับจัดซื้อตู้ยา พร้อมยาและเวชภัณฑ์พื้นฐานที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ พร้อมจัดพิมพ์หนังสือ "คู่มือตู้ยาโรงเรียนและแนวทางการรักษาโรคและอาการที่พบบ่อย” ฉบับ 2 ภาษา คือไทย-มลายู มอบให้โรงเรียน นอกจากนี้ ยังจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดอบรมความรู้เรื่องการใช้ยาและการดูแลสุขอนามัยและความเจ็บป่วยเบื้องต้นให้กับ ครู อาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย โดยโครงการนี้ ทางมูลนิธิได้ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุขกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ กองทัพบก กระทรวงกลาโหม ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ในการเป็นหน่วยงานกลางเพื่อส่งมอบตู้ยา รวมถึงยาและเวชภัณฑ์ และหนังสือ ให้กับโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ฯ ที่มีความขาดแคลนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือ เยียวยา ทั้งยังเป็นสื่อกลางในการส่งขวัญและกำลังใจจากประชาชนไทยสู่พี่น้องในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้อีกด้วย

      สำหรับงานเปิดตัวโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. เกษม วัฒนชัยประธานกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.) กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “บทบาทของโรงเรียนในการดูแลสุขภาพเยาวชนไทย” พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการฯ โดย ศาสตราจารย์ ภก.ดร.ภักดี โพธิศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.) ทำพิธีมอบตู้ยา (ครั้งที่ 1) จำนวนทั้งหมด 50 ตู้ พร้อมด้วยยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น ผ่านทางกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ฯ จำนวน 25 ตู้ และหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขฯ จำนวน 25 ตู้ เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ต่อไป

ทั้งนี้ มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา(วพย.) ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนและสนับสนุนโครงการ "ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้" โดยสามารถดูรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโครงการฯ ได้ที่ www.ตู้ยาโรงเรียน.comหรือ โทรศัพท์ 02-612-9220


ติดต่อเรา | แผนผังเว็ปไซต์
เข้าสู้เว็บไซต์