ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงงานคุณธรรม จภ.นศ. สานฝันปันสุข สู้ภัย โควิด 19 จัดโครงการโดย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
รวมข่าวการส่งมอบตู้ยา สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ใน “โครงการตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้”
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มอบชุดตู้ยาโรงเรียน ใน “โครงการตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้” สำหรับโรงเรียน 300 แห่ง แก่มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.)
Ya&You @ SET Social Impact Day 2019 ส่งเสริมแก้ป้ญหาสังคมอย่างยั่งยืน
องค์การเภสัชกรรม ร่วมสนันสนุนโครงการตู้ยาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ
(ย้อนหลัง) รายการข่าวข้น รับอรุณ ช่วงข่าวข้นคนสำคัญ :: โครงการตู้ยาโรงเรียน
บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคตู้ยาในโครงการ ตู้ยาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มูลนิธิ วพย. น้อมเกล้าฯ ถวาย ตู้ยาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ฟาร์แมกซ์ร่วมบริจาคตู้ยาในโครงการ ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้
มูลนิธิ (วพย.) ได้จัดพิธีมอบตู้ยาพร้อมยาและเวชภัณฑ์ ในโครงการ "ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้"

ติดต่อเรา | แผนผังเว็ปไซต์
เข้าสู้เว็บไซต์