โรงเรียน

ข้อมูลโรงเรียน


ชื่อโรงเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
ชั้นเรียนที่เปิดสอน
จำนวนนักเรียน
 

การบริจาค/ สนับสนุน


ชื่อผู้บริจาค ชุดตู้ยา ชุดยา อื่นๆ สถานะ
บริษัทภคินภวัต รอส่งมอบ
 

ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ


สิ่งที่ขาดแคลน
 

ภาพถ่าย


ภาพก่อนรับบริจาค
ยังไม่มีภาพ ยังไม่มีภาพ
ภาพหลังรับบริจาค
ยังไม่มีภาพ ยังไม่มีภาพ
 

ติดต่อเรา | แผนผังเว็ปไซต์
เข้าสู้เว็บไซต์