ร่วมสนับสนุนโครงการ

"โครงการตู้ยาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนต่างๆ

โดยมีเป้าหมาย

เพื่อมอบตู้ยาเป็นตู้ชุดสีม่วงประดับตราสัญญลักษณ์ฯ พร้อมยาและเวชภัณฑ์ ให้โรงเรียน จำนวน 360 แห่ง ในระยะเวลาโครงการ 3 ปี ( ภายใน เมษายน 2561 ) เพื่อให้นักเรียนได้มียาที่จำเป็นในการใช้ดูแลความเจ็บป่วยเบื้องต้น

สนับสนุนผ่านช่องทาง

  1. เช็คธนาคาร แคทเชียร์เช็ค หรือธนาณัติ สั่งจ่าย "มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา"
  2. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ในนาม "มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา"

แบบฟอร์มการสนับสนุน

โปรดกรอกข้อมูลสำคัญในช่องที่มีเครื่องหมาย *

ยินดีสนับสนุน


รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน


สนับสนุนผ่านช่องทาง

(ช่องทางที่ 1) รายระเอียดการสนับสนุน ธนาคาร / จำนวนเงิน

(ช่องทางที่ 2) โปรดเลือกธนาคาร

© 2016 มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.)